pribraižyti

pribraižyti
pribráižyti tr. 1. prirašinėti: Vaikai duris pribráižė su kreida Grg. Pribraižo pribraižo visokių niekų, paduoda į Prūsus – iš ten ir paleidžia į žmones Žem. 2. brazdant prikelti: Šįryt anksti pribráižė Vvr. | refl.: Ko anksteinais prisibráižei? Pgr. 3. refl. nuvykti kur, prisibaldyti iki kur: Kelias nežinomas, naktis tamsi, kol prisibráižiau, ir išaušo Skd. \ braižyti; apibraižyti; atsibraižyti; įsibraižyti; išbraižyti; nubraižyti; pabraižyti; parsibraižyti; pribraižyti; subraižyti; užbraižyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • pribraižyti — pribraižýti 2 vksm. Mókytojas pribrai̇̃žė lentojè peñklinių ir užpi̇̀ldė jàs natomi̇̀s …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • pribraižyti — pribráižyti 1 vksm. Ant tvorõs pribráižyta necenzū̃rinių žõdžių, visókių ženklų̃ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apibraižyti — tr. 1. trankantis, apraižyti: Jie lauką tik truputį su akėčioms apibraižė (prastai apakėjo) Skr. Baldai, kad ir apibraižyti, vis poniški J.Marc. | refl. tr., intr.: Šoferas nuo sudužusių stiklų mažumą apsibraižė veidą bei rankas prš. Laikrodis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsibraižyti — Dr trankantis atvykti, atsibaladoti: Ir atsibraižėt nakties laike, kaip šikšnosparniai Kal. braižyti; apibraižyti; atsibraižyti; įsibraižyti; išbraižyti; nubraižyti; pabraižyti; parsibraižyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • braižyti — braižyti, o, ė, braižyti, braĩžo, braĩžė iter. brėžti. 1. rėžyti, draskyti: Nauji marškiniai nugarą braižo Grg. Katė su nagais braižo J. Mano akėčios dirvą braižo JD150. Vaikai, nebraižykiat stalo Grg. ^ Akyse laižo, už akių braĩžo Jnš. ║ refl …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išbraižyti — tr. 1. išdraskyti: Manyk, tu man buvai akis išbraižiusi Vd. | refl. tr.: Tu su tais virbais ir akis išsibraižysi Grg. 2. išbraukyti, išdegioti (degtukus): Visus degtukus išbraižiau, o ugnies neįkūriau Užv. 3. išpiešti, išbrėžti: Dar ir ganyklą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nubraižyti — tr. 1. nudraskyti: Šakos nubraižė veidą Jnš. | refl. tr., intr.: Į erškėčius nusibraižiau rankas J. Visus stiklus sumušo, labai nusibraižė ir barzdą susikruvino VoL461. 2. draskant pašalinti: Šundaktariai nubraižo su kuo nors skaudulius, rožes Dr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pabraižyti — tr. 1. padraskyti: Kiti mažai žemę teįdirba, kiek pabraižo ir sėja Skr. 2. refl. prk. pasilinksminti: Ir pas mus jaunimas pasibraižo vakarais Krtn. 3. parašyti: Gerai surašiusius pagyrė, o blogai pabraižiusius papeikė M.Valanč. braižyti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parsibraižyti — Kal parsibaldyti: Iš kur parsibraižai taip vėlai? Dr. braižyti; apibraižyti; atsibraižyti; įsibraižyti; išbraižyti; nubraižyti; pabraižyti; parsibraižyti; pribraižyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • subraižyti — tr. 1. surėžyti, sudraskyti: Katė subraižė ranką Užv. Kaip jojau per girelę ... visą subraižė žalių pušų šakelės KlvD47. | refl. tr.: Rankas susibraižiau virbus bekraudamas Grg. 2. subraukyti: Subraižyti raštą BŽ81. braižyti; apibraižyti; atsib …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”